سامانه پیامکی
۱۱ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۸ و ۰۹ دقیقه

                                                                                      

                                                                                                

 

      

                       

        

 

                            

 

      طرح نمایندگی           

این شرکت به نمایندگان  :

سایت رایگان مدیریتی و خط 14 رقمی اختصاصی اپراتور50002 برای هریک از کاربران تعریف شده در پنل خواهد داشت ؛هر پیامک 117 ریال در اپراتور 50002 و 5 شماره هشت رقمی عمومی در تمامی پنل ها ....ادامه مطلب 

 

    

 

نام محصول :طرح سامانه پیامکی تجاری 

شارژسالانه ::مادالعمر بدون استفاده طی یک سال سامانه بسته میشود.

موارد کاربردی :تمام موارد .شماره اختصاصی دلخواه شما مانند:1000xxxxxxxxxx، ،توضیحات در تلگرام ادمین:djtabligh@

قیمت طرح :1/000/000 ریال 

اطلاعات و خرید محصول 

  

   نام محصول :طرح سامانه پیامکی شرکتی 

   شارژسالانه :مادالعمر بدون استفاده طی یک سال سامانه بسته میشود.

موارد کاربردی :تمام موارد  ،توضیحات در تلگرام ادمین:djtabligh@

  قیمت طرح :800/000 ریال

  اطلاعات و خرید محصول 

 

 

 

نام محصول :طرح سامانه پیامکی فروشگاهی 

شارژسالانه :مادالعمر بدون استفاده طی یک سال سامانه بسته میشود.

قیمت طرح :600/000 ریال

اطلاعات و خرید محصول 

 

 

 

نام محصول :طرح سامانه پیامکی شخصی 

شارژسالانه :مادالعمر بدون استفاده طی یک سال سامانه بسته میشود.

قیمت طرح :300/000 ریال

اطلاعات و خرید محصول 

 

 

 

 


 

شارژ مستقیم سیم کارت